QUẢN LÝ TỔ CHỨC
Organizational Structure System (OSS)
 • Quản lý tổ chức Doanh nghiệp
 • Lưu trữ, tự động đồng bộ thông tin doanh nghiệp
 • Tự động phân cấp/Tự thiết kế tổ chức doanh nghiệp linh hoạt
 • Quản lý thông tin chi nhánh, đơn vị trực thuộc
 • Định biên nhân sự
 • Quản lý hệ thống tài khoản quản trị viên
 • Tự động báo cáo, thống kê số liệu về nhân viên, đơn vị trực thuộc
#
QUẢN LÝ & TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
Talent Acquisition (TAs)
 • Quản lý hồ sơ ứng viên, cho phép trích xuất & cập nhật theo yêu cầu
 • Quản lý quy trình tuyển dụng tự động
 • Quản lý chất lượng tuyển dụng
 • Quản lý đánh giá năng lực ứng viên
 • Phỏng vấn trực tuyến bằng Bot AI
#
CHẤM CÔNG
LEAVE & ATTENDANCE (L & A)
 • Kết nối dữ liệu với mọi hình thức chấm công (Vân tay, Face ID,...)
 • Thiết lập & quản lý ca làm việc tuỳ biến theo quy định công ty
 • Tự động đồng bộ thông tin chấm công với bảng lương
#
LƯƠNG & PHÚC LỢI
COMPENSATION & BENEFIT (C & B)
 • Tích hợp dữ liệu hệ thống/thiết bị chấm công
 • Thiết lập thời gian làm việc linh hoạt
 • Quản lý đồng bộ thông tin lương & phúc lợi
 • Quản lý quá trình làm việc của nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm xã hội
 • Thiết lập công thức tính lương linh hoạt
 • Quản lý lương & phúc lợi nhân sự
 • Tự động Báo cáo thống kế lương & phúc lợi theo đơn vị, phòng ban
#
QUẢN LÝ KPIS & NĂNG LỰC
PERFONMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
COMPETENCY MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
 • Hệ thống quản lý Thư viện mục tiêu (KPI/OKR,...)
 • Hệ thống Thư viện năng lực nhân sự
 • Quản lý bản Tiêu chuẩn đánh giá năng lực
 • Quản lý Kết quả đánh giá mục tiêu theo tháng/quý/năm
#
ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
TRAINING MANAGEMENT SYSTEM (TMS)
 • Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo
 • Đào tạo trực tuyến linh hoạt theo nhu cầu nhân sự
 • Đánh giá chính xác hiệu quả đào tạo
 • Quản lý lộ trình thăng tiến, kết quả đánh giá nhân viên.
 • Tự động gợi ý khoá đào tạo, chứng chỉ cho doanh nghiệp
 • Quản lý kế hoạch phát triển nhân viên (IDP)
#
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ THỪA
HIGH POTENTIAL (HIPO)
 • Quản lý lộ trình thăng tiến, kết quả đánh giá nhân viên
 • Lập kế hoạch phát triển nhân tài kế thừa các vị trí, cơ hội phù hợp với tiềm năng nhân sự
 • Tiết kiệm chi phí hội nhập, tuyển dụng nhân sự cấp cao, đào tạo mới
#
CỔNG THÔNG TIN NHÂN VIÊN
E-PORTAL (EX)
 • Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp
 • Cập nhật thông tin nhân sự
 • Tự động tổng hợp thông tin chấm công nhân sự
 • Tạo yêu cầu/phê duyệt nghỉ phép
 • Bảng lương tuỳ biến theo nhu cầu
 • Hiển thị kết quả đánh giá hiệu suất nhân sự theo giai đoạn làm việc
 • Hệ thống Thông báo thông tin nội bộ
#
QUẢN LÝ TỔ CHỨC
Organizational Structure System (OSS)
 • Quản lý tổ chức Doanh nghiệp
 • Lưu trữ, tự động đồng bộ thông tin doanh nghiệp
 • Tự động phân cấp/Tự thiết kế tổ chức doanh nghiệp linh hoạt
 • Quản lý thông tin chi nhánh, đơn vị trực thuộc
 • Định biên nhân sự
 • Quản lý hệ thống tài khoản quản trị viên
 • Tự động báo cáo, thống kê số liệu về nhân viên, đơn vị trực thuộc
#
QUẢN LÝ & TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
Talent Acquisition (TAs)
 • Quản lý hồ sơ ứng viên, cho phép trích xuất & cập nhật theo yêu cầu
 • Quản lý quy trình tuyển dụng tự động
 • Quản lý chất lượng tuyển dụng
 • Quản lý đánh giá năng lực ứng viên
 • Phỏng vấn trực tuyến bằng Bot AI
#
CHẤM CÔNG
LEAVE & ATTENDANCE (L & A)
 • Kết nối dữ liệu với mọi hình thức chấm công (Vân tay, Face ID,...)
 • Thiết lập & quản lý ca làm việc tuỳ biến theo quy định công ty
 • Tự động đồng bộ thông tin chấm công với bảng lương
#
LƯƠNG & PHÚC LỢI
COMPENSATION & BENEFIT (C & B)
 • Tích hợp dữ liệu hệ thống/thiết bị chấm công
 • Thiết lập thời gian làm việc linh hoạt
 • Quản lý đồng bộ thông tin lương & phúc lợi
 • Quản lý quá trình làm việc của nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm xã hội
 • Thiết lập công thức tính lương linh hoạt
 • Quản lý lương & phúc lợi nhân sự
 • Tự động Báo cáo thống kế lương & phúc lợi theo đơn vị, phòng ban
#
QUẢN LÝ KPIS & NĂNG LỰC
PERFONMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
COMPETENCY MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
 • Hệ thống quản lý Thư viện mục tiêu (KPI/OKR,...)
 • Hệ thống Thư viện năng lực nhân sự
 • Quản lý bản Tiêu chuẩn đánh giá năng lực
 • Quản lý Kết quả đánh giá mục tiêu theo tháng/quý/năm
#
ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
TRAINING MANAGEMENT SYSTEM (TMS)
 • Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo
 • Đào tạo trực tuyến linh hoạt theo nhu cầu nhân sự
 • Đánh giá chính xác hiệu quả đào tạo
 • Quản lý lộ trình thăng tiến, kết quả đánh giá nhân viên.
 • Tự động gợi ý khoá đào tạo, chứng chỉ cho doanh nghiệp
 • Quản lý kế hoạch phát triển nhân viên (IDP)
#
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ THỪA
HIGH POTENTIAL (HIPO)
 • Quản lý lộ trình thăng tiến, kết quả đánh giá nhân viên
 • Lập kế hoạch phát triển nhân tài kế thừa các vị trí, cơ hội phù hợp với tiềm năng nhân sự
 • Tiết kiệm chi phí hội nhập, tuyển dụng nhân sự cấp cao, đào tạo mới
#
CỔNG THÔNG TIN NHÂN VIÊN
E-PORTAL (EX)
 • Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp
 • Cập nhật thông tin nhân sự
 • Tự động tổng hợp thông tin chấm công nhân sự
 • Tạo yêu cầu/phê duyệt nghỉ phép
 • Bảng lương tuỳ biến theo nhu cầu
 • Hiển thị kết quả đánh giá hiệu suất nhân sự theo giai đoạn làm việc
 • Hệ thống Thông báo thông tin nội bộ
#
ĐĂNG KÝ NGAY