BÁO GIÁ AiHR

BASIC

Chỉ từ 26.000 VNĐ

User/Tháng

01 Quản trị viên

Tối đa 100 người dùng

 • Sử dụng 22/40 tính năng của phần mềm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đào tạo trực tiếp
 • Miễn phí bài đánh giá năng lực & Đánh giá KPI nhân sự
 • Demo sản phẩm từ 3-7ngày miễn phí
STANDARD

Chỉ từ 24.000 VNĐ

User/Tháng

02 Quản trị viên

Tối đa 150người dùng

 • Sử dụng 30/40 tính năng của phần mềm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đào tạo trực tiếp
 • Miễn phí bài đánh giá năng lực & Đánh giá KPI nhân sự
 • Demo sản phẩm từ 3-7 ngày miễn phí
PREMIUM

Chỉ từ 22.000 VNĐ

User/Tháng

03 Quản trị viên

Tối đa 200 người dùng

 • Sử dụng toàn bộ tính năng của phần mềm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đào tạo trực tiếp
 • Miễn phí bài đánh giá năng lực & Đánh giá KPI nhân sự
 • Demo sản phẩm từ 3-7 ngày miễn phí
ENTERPRISE

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Quản trị viên

Người dùng liên hệ

 • Thiết kế phần mềm tùy biến theo yêu cầu doanh nghiệp
 • Sử dụng toàn bộ tính năng của phần mềm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đào tạo trực tiếp
 • Miễn phí bài đánh giá năng lực & Đánh giá KPI nhân sự
 • Demo sản phẩm từ 3-7 ngày miễn phí
ĐĂNG KÝ NGAY